Vpeljava vrstomatov in mobilne aplikacije za naročanje k osebnemu zdravniku

POSTED: 04.10.2019.

Prejšnji mesec je ZD Trbovlje predstavil vrstomat in mobilno aplikacijo za naročanje k osebnemu zdravniku, ki rešujeta problem čakalnih vrst. Vrstomat in mobilna aplikacija, ki jo je razvilo podjetje Mobilion, sta povezana s Comtradovim zdravstevo-informacijskim sistemom IRIS.

Rešitev omogoča registracijo pacienta v čakalno vrsto pred ambulanto s kartico zdravstvenega zavarovanja. Pacientu tako ni treba trkati oz. motiti sestre, da ga registrira. Preko sistema IRIS medicinska sestra vabi paciente v ambulanto glede na vrstni red (ima dve vrsti – naročene in nenaročene).

Mobilna aplikacija na drugi strani za pacienta predstavlja dodaten kanal za naročanje k svojemu osebnemu zdravniku. Omogoča mu, da si samostojno izbere prost termin pri zdravniku, brez posredovanja sestre ali zdravnika. Ko se na dan obiska pacient zglasi v čakalnici ambulante, se registrira na vrstomatu, nato pa lahko tudi preko mobilne aplikacije spremlja čakalno vrsto, za kar njegova fizična prisotnost v čakalnici ni nujna. Nabor funkcionalnosti mobilne aplikacije se bo v prihodnosti še širil.

Slika: Vrstomat sestavljata bralnik kartic in zaslon, ki sta povezana z zalednim informacijskim sistemom IRIS – zdravstveno-informacijskim sistemom za primarno zdravstvo.

 

Vrstomati so trenutno že v uporabi v ambulantah splošne medicine v ZD Trbovlje, produkcijsko uporabo mobilne aplikacije pa načrtujejo v tem mesecu.

Ker sta obe rešitvi povezani z zalednim sistemom IRIS, je z njuno vpeljavo in uporabo razbremenjeno tudi medicinsko osebje ZD Trbovlje.

Informacijski sistem IRIS je razvilo podjetje Comtrade v sodelovanju s strokovno projektno skupino Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije in predstavniki zdravstvenih domov. Celovit zdravstveni informacijski sistem IRIS nadomešča prej uporabljene informacijske rešitve in jih s svojo celostno obravnavo procesov zdravljenja bistveno presega. Z vpeljavo elektronskega zdravstvenega kartona omogoča obravnavo bolnika tako s stališča medicinske kot tudi administrativne obravnave ter integracijo z zalednimi sistemi zdravstvenih domov in ZZ OnLine.