Pravila uporabe

shape

POZOR: Z UPORABO TEGA SPLETNEGA MESTA SOGLAŠATE, DA STE PREBRALI, RAZUMELI IN SPREJELI TE POGOJE UPORABE (V NADALJEVANJU: POGOJI) IN SOGLAŠATE S SPREJEMOM TEH OBVEZNOSTI TER VSEMI VELJAVNIMI PREDPISI IN ZAKONI. ČE TEH POGOJEV NE SPREJEMATE (V NADALJEVANJU: POGOJI), NE UPORABLJAJTE TEGA SPLETNEGA MESTA.

Comtrade International lahko kadarkoli dopolni te pogoje uporabe spletnega mesta podjetja Comtrade International (v nadaljevanju: pogoji), tako da posodobi to stran. Občasno obiščite to stran in preglejte veljavne pogoje, saj so zavezujoči. Nekatera določila teh pogojev lahko nadomestijo izrecno opredeljena pravna obvestila ali pogoje, ki se nahajajo na določenih straneh spletnega mesta podjetja Comtrade International (v nadaljevanju: spletno mesto).

UPORABA TEGA SPLETNEGA MESTA

Ti pogoji urejajo uporabo spletnega mesta podjetja Comtrade International (to spletno mesto). Vsebina na tem spletnem mestu je zaščitena z avtorskimi pravicami in nepooblaščena uporaba gradiv s tega spletnega mesta lahko predstavlja kršitev zakonodaje o avtorskih pravicah ali blagovnih znamkah ali drugih zakonov. Razen če je drugje na spletnem mestu navedeno drugače, vas Comtrade International, Savski nasip 7, 11000 Beograd, Srbija, (v nadaljevanju: Comtrade) pooblašča, da gradiva na tej strani pregledujete, kopirate, tiskate in prenašate le za osebno in nekomercialno rabo in le v informativne namene, če pri tem na vseh kopijah ohranite vsa obvestila o avtorskih in drugih pravicah, ki se nahajajo na izvirni vsebini. Vsebine na tem spletnem mestu ni dovoljeno spreminjati, kopirati ali javno predvajati, izvajati ali distribuirati ali drugače uporabljati v javne ali komercialne namene. Za namene teh pogojev je prepovedana kakršnakoli uporaba vsebin s tega spletnega mesta na drugem spletnem mestu ali omreženem računalniškem okolju, ne glede na namen uporabe. Ne glede na zgoraj navedeno za vso programsko opremo ali drugo vsebino, ki je na tem spletnem mestu na voljo za prenos, dostop ali drugačno uporabo, veljajo licenčni pogoji in obvestila, ki spremljajo programsko opremo ali drugo vsebino. Ob kršitvi kateregakoli od teh določil je pooblastilo za uporabo tega spletnega mesta samodejno preklicano in vsa prenesena in/ali natisnjena gradiva morate nemudoma uničiti.

Razen če je tako izrecno navedeno v teh pogojih ali na drugi strani na tem spletnem mestu, nobene vsebine na tem spletnem mestu ni mogoče razlagati tako, da vam priznava pravico do uporabe katerekoli pravice intelektualne lastnine na tem spletnem mestu, bodisi po načelu estoppel, implicitno ali drugače.

UPORABA PROGRAMSKE OPREME

Če s tega spletnega mesta prenesete programsko opremo (v nadaljevanju: programska oprema), je uporaba programske opreme predmet licenčnih pogojev v licenčni pogodbi za programsko opremo, ki je priložena programski opremi. Dokler ne preberete licenčne pogodbe za programsko opremo in ne sprejmete pogojev, ne smete prenesti ali namestiti programske opreme.

ZASEBNOST, ZAŠČITA OSEBNIH PODATKOV, PIŠKOTKI IN SPREMLJANJE

V podjetju Comtrade se zavedamo, da je zasebnost za obiskovalce spletnega mesta pomembna.
Celovite informacije o zasebnosti in zaščiti osebnih podatkov v povezavi s spletnim mestom poiščite v našem Pravilniku o zasebnosti. Informacije o uporabi piškotkov in spremljanju uporabnikov spletnega mesta poiščite v našem Pravilniku o piškotkih.

VSEBINE, KI JIH POŠLJEJO UPORABNIKI

Vsa gradiva, informacije in druge komunikacije, ki jih objavite na tem spletnem mestu ali jih pošljete na spletno mesto ali podjetju Comtrade v povezavi s tem spletnim mestom, veljajo za nezaupne in nezaščitene (v nadaljevanju: vsebine, ki jih pošljejo uporabniki). Comtrade je edini lastnik vseh vsebin, ki jih pošljejo uporabniki. Comtrade glede vsebin, ki jih pošljejo uporabniki, nima nikakršnih obveznosti in jih lahko brez omejitev uporabi v katerikoli namen (kot so uporaba, kopiranje, spreminjanje, razkritje, (re)distribucija, javno predvajanje itd.), ne da bi ob tem navedel vir. Comtrade lahko vsebine, ki jih pošljejo uporabniki, kar vključuje, vendar ni omejeno na zamisli, koncepte, znanje, izkušnje in pristope, uporablja v katerikoli namen, kar vključuje, vendar ni omejeno na razvoj, izdelavo in trženje izdelkov/storitev, ki vsebujejo vsebine, ki jih pošljejo uporabniki, razen če obiskovalec izrecno navede, da je treba z vsebino, ki jo je poslal uporabnik, ravnati kot zaupno in/ali če izrecno zahteva prepoved uporabe vsebin, ki jih je poslal uporabnik. Comtrade vsebin, ki jih pošljejo uporabniki, ne bo prodajal, distribuiral ali oddajal na načine, ki niso opisani v teh pogojih.

Na tem spletnem mestu je prepovedano objavljati nezakonita, grozilna, obrekljiva, žaljiva, obscena, pornografska ali drugačna gradiva, ki bi predstavljala kršitev veljavne zakonodaje.

POVEZAVE NA DRUGA SPLETNA MESTA

Povezave na neodvisna spletna mesta so vam zagotovljena le za enostavnejšo uporabo. Comtrade ni pregledal vseh spletnih mest tretjih oseb in jih ne nadzoruje ter ni odgovoren za te strani in njihovo vsebino. Zaradi tega Comtrade teh spletnih mest ne priporoča in glede njih ne daje garancij, jamstev ali drugih zavez, kot tudi ne daje garancij, jamstev ali drugih zavez glede informacij, programske opreme ali drugih izdelkov ali gradiv na teh straneh ali rezultatov, ki jih prinaša njihova uporaba. Če se odločite, da obiščete spletna mesta tretjih oseb, do katerih vodijo povezave s tega spletnega mesta, to naredite na lastno odgovornost.

OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Gradiva in storitve, zagotovljene na tem spletnem mestu, se zagotavljajo v obstoječi obliki brez kakršnihkoli jamstev, kar vključuje jamstva o prodajni vrednosti, primernosti za določen namen ali nekršitvi pravic intelektualne lastnine. Gradiva in storitve so le splošne informacije, katerih namen ni odgovoriti na specifične okoliščine posameznika ali organizacije, in ne predstavljajo strokovnega nasveta.

Comtrade ne jamči za točnost in celovitost gradiv ali storitev na tem spletnem mestu. Comtrade lahko kadarkoli brez obvestila spremeni gradiva in storitve na tem spletnem mestu ali izdelke in cene, opisane v njih. Gradiva in storitve na tem spletnem mestu so lahko zastareli in Comtrade se ne obvezuje, da jih bo posodabljal. Informacije, objavljene na tem spletnem mestu, se lahko nanašajo na izdelke, programe ali storitve, ki niso na voljo v vaši državi. Glede izdelkov, programov in storitev, ki so vam na voljo, stopite v stik s podjetjem Comtrade.

OMEJITEV ODGOVORNOSTI

V NOBENEM PRIMERU NE BODO COMTRADE, NJEGOVI DOBAVITELJI ALI DRUGE TRETJE OSEBE, NAVEDENE NA TEM SPLETNEM MESTU, ODGOVORNE ZA KAKRŠNOKOLI ŠKODO (KAR BREZ OMEJITVE VKLJUČUJE ŠKODO ZARADI IZPADA DOBIČKA, IZGUBLJENIH PODATKOV ALI PREKINITEV POSLOVANJA), KI JE POSLEDICA UPORABE, NEZMOŽNOSTI UPORABE ALI REZULTATOV UPORABE TEGA SPLETNEGA MESTA, SPLETNIH STRANI, NA KATERE VODIJO POVEZAVE S TEGA SPLETNEGA MESTA, ALI GRADIV ALI INFORMACIJ ALI STORITEV S TEH STRANI, NE GLEDE NA TO, ALI TEMELJIJO NA JAMSTVU, POGODBI, ODŠKODNINSKEM SPORU ALI DRUGI PRAVNI TEORIJI, IN NE GLEDE NA TO, ALI JE BIL UPORABNIK OPOZORJEN NA MOŽNOST NASTANKA TE ŠKODE ALI NE. ČE JE TREBA ZARADI VAŠE UPORABE GRADIV, INFORMACIJ ALI STORITEV NA TEJ STRANI SERVISIRATI ALI POPRAVITI OPREMO ALI PODATKE, SAMI PREVZEMATE VSE STROŠKE.

VELJAVNA ZAKONODAJA

To spletno mesto deluje pod pristojnostjo Republike Srbije in zanj velja zakonodaja Republike Srbije.

Uporabljati ali izvažati ali ponovno uvažati ne smete nobenih gradiv ali storitev na tem spletnem mestu ali kakršnekoli kopije ali prilagoditve, ki krši katerikoli veljaven zakon ali predpis, kar brez omejitev vključuje veljavno izvozno zakonodajo in predpise, ki veljajo po svetu. Za uporabo tega spletnega mesta se odločate na lastno pobudo in ste sami odgovorni za skladnost z veljavno lokalno zakonodajo.

ZAŠČITENE BLAGOVNE ZNAMKE

Vsa imena, logotipi in blagovne ter storitvene znamke, ki se uporabljajo na tem spletnem mestu, so zaščitene blagovne znamke ustreznih podjetij skupine Comtrade in/ali svojih lastnikov. Brez predhodnega pisnega soglasja zakonitega lastnika ni dovoljeno uporabljati imen, logotipov ali blagovnih ali storitvenih oznak.