Chrome
Firefox
Edge
Safari
IE
Opera
r

Ministrstvo za javno upravo - asinhroni modul

Razvoj gradnikov za ključne storitve pri zagotavljanju socialne varnosti.

referenca 635x379_public administration
PODJETJE

Ministrstvo za javno upravo je odgovorno za organizacijo in upravljanje javnega sektorja. Usklajuje se z drugimi ministrstvi pri zmanjševanju administrativnih bremen in izboljševanju kakovosti javne uprave in storitev, ki jih zagotavlja.

Spletna stran
PANOGA

Javna Uprava

IZDELEK / REŠITEV

Asinhroni modul in modul za avtentikacijo in avtorizacijo

POVZETEK

Slovenska vlada je leta 2010 projekt eSociala začela, da bi poenostavila postopek oddaje zahtevkov in uvedla strožji nadzor nad porabo javnih sredstev. Cilj projekta eSociala je integracija številnih ustanov in zagotoviti informacije za avtomatizirano obdelavo zahtevkov za uveljavljanje socialnih pravic. Comtrade je v okviru projekta eSociala vpeljal dva centralna modula.

  • Asinhroni modul kot storitveno vodilo ESB za integracijo ustanov, ki iz različnih razlogov ne morejo zagotoviti sinhronih odzivov.
  • Modul za avtentikacijo in avtorizacijo: varnostna platforma, namenjena upravljanju uporabnikov in njihovih pravic dostopa do asinhronega modula in številnih drugih aplikacij.

Največji izzivi so bili:

- zagotoviti visoko zmogljivost, potrebno za sprejem, obdelavo in prikaz rezultatov 50 do 140 poizvedb na sekundo v obdobjih največje obremenitve,

- integrirati skoraj 300 različnih organizacij z uporabo enega samega enotnega storitvenega vodila,

- zagotoviti visoko raven varnosti, saj poizvedbe vsebujejo občutljive osebne podatke (zahtevana je skladnost s slovenskim zakonom o varstvu osebnih podatkov in najvišjimi standardi na področju varnosti),

- vpeljati zanesljivo rešitev – uporabljene so kompleksne čakalne vrste za sporočila, kar zagotavlja, da se ne izgubi nobena poizvedba in da se spremlja in beleži stanje vseh poizvedb,

- zagotoviti visoko razpoložljivost in razširljivost: okolje gruč/farm, kompleksna sinhronizacija čakalnih vrst sporočil na vseh vozliščih v gruči itd.

- vpeljati digitalne podpise in časovno žigosanje poizvedb.

Uporabljena tehnologija: podatkovna zbirka Oracle, okolje J2EE, aplikacijski strežniki JBOSS in Oracle WebLogic

Video predstavitev: https://www.youtube.com/watch?v=dLwxfrvrge8

Video predstavitev: https://www.youtube.com/watch?v=nKB58ZtfgYY

Imate vprašanje?

Tukaj smo, da vam pomagamo!