DELAMO V ŠTIRIH KORAKIH

Pod črto: poskrbimo, da vašemu podjetju najboljša tehnologija omogoči doseganje zastavljenih ciljev.

POSLOVNA PERSPEKTIVA

Skupaj z vašimi ključnimi zaposlenimi bomo preučili bistvene trende, najboljše prakse, vašo vizijo in izzive. Zatem bomo določili vlogo, ki jo tehnologija lahko odigra pri preobrazbi vaše organizacije.

ANALIZA OKOLJA

Skozi logiko tehnologije bomo preučili vaše poslovanje, poslovni model in morebitne izzive, s katerimi se soočate. Po vrsti pogovorov s ključnimi zaposlenimi in analizi okolja ter izzivov, bomo pripravili poročilo ter načrt sprememb.

NAČRTOVANJE REŠITVE

Naše priporočilo uskladi poslovne procese s poslovnimi cilji ter tehnologijami, ki jih podpirajo. Poglobljena analiza poslovnega okolja v nadaljevanju rabi za pripravo podrobnega načrta ukrepov za izboljšanje poslovanja.

KAKOVOSTNA UVEDBA

Zadovoljstvo z rešitvijo je odvisno tudi od kakovosti uvedbe. Naša in vaša ekipa sodelujeta pri uvedbi in vpeljavi dogovorjene rešitve. Agilni pristop ob tem predvideva vrsto vmesnih nadzornih točk in sprotno optimizacijo rešitve.