Zgodba o uspešnem sodelovanju s podjetjem Plastika Skaza

Zgodba o uspešnem sodelovanju s podjetjem Plastika Skaza red_square green_square yellow_square green_dots
Posted by Comtrade on May 3, 2021 12:23:00 PM

Potencial, ki ga ponuja digitalna preobrazba je velik, a da ne bi ostal neizkoriščen, se moramo preobazbe lotiti celostno. Da bi ga lahko izkoristili v vsej svoji polnosti, moramo poleg tehnoloških, upoštevati predvsem poslovna izhodišča.

S to idejo v mislih, smo v podjetju Endava, pomembno in učinkovito pomagali podjetju Plastika Skaza pri njihovem koraku v digitalno prihodnost. Z digitalizacijo ter avtomatizacijo procesov v marketingu in prodaji so dosegli primarni cilj in postali podjetje s podatkovno gnanim poslovanjem. Rezultati zaključenega projekta popolne prenove, ki je trajal sedem mesecev so že vidni, zatrjujejo v podjetju.

Celoten članek na temo poslovnega sodelovanja podjetja Endava in Plastike Skaza, si lahko preberete v Delu.

Kako smo se lotili digitalne preobrazbe?

Podjete Plastika Skaza nam je zaupalo pomembno strateško nalogo pri doseganju njihovega glavnega cilja. Strokovna skupina je opravila analizo obstoječega stanja in pripravila popis rešitev, ki obstajajo na trgu. Podjetju smo pomagali predvsem vsebinsko, šele nato je sledila implementacija rešitve. Pomembno vodilo oz. recept za uspešno sodelovanje so bile tudi skupne vrednote.

"Podjetje Endava smo kot partnerja za digitalno preobrazbo izbrali na podlagi bogatih izkušenj, izjemnega znanja s področja digitalizacije ter celovite podpore, ki jo ponuja."

 

- Bart Stegeman

Direktor podjetja Plastika Skaza

Izzivi podjetja Plastika Skaza

Izziv podjetja Plastika Skaza je bil v njihovih ne-integriranih tehnoloških rešitvah oz. sistemih, ki so bili posledica t.i. stopničastega razvoja, s katero se danes spopada večina podjetij. Gre za izbiro sistemov (skozi neko časovno obdobje), ki so v določenem trenutku najbolj dosegljivi oz. privlačni. Posledica tega je cel kup postopnih (tehnoloških) rešitev, za katere se največkrat izkaže, da med sabo ne delujejo oz. ne komunicirajo. Posledično le ti niso ustrezno integrirani. Podatki, ki danes predstavljajo ključ do uspeha, se zato ne prenašajo učinkovito in zaradi slabega pregleda povzročijo neustrezno analitično okolje. Zaposleni posledično porabijo preveč časa za ne-avtomatizirane in ponavljajoče aktivnosti, poleg tega pa nimajo vpogleda v podrobno analitiko, ki je ključna osnova za nadaljnje odločanje.

Težavo opisuje tudi Bart Stegeman: »Imeli smo tri različne ponudnike in sisteme orodij za pridobivanje in obdelavo novih in starih strank. Eno orodje za upravljanje spletnih vsebin, drugo za trženjsko avtomatizacijo in tretje za pregled obdelave novih in starih stikov v sistemu upravljanja odnosov s strankami.«

Rešitev

Podjetju smo pomagali na večih področjih. Opredelili smo profile strank, se osredotočili na strankino pot ter prilagodili načine, kako priti do novih potencialnih strank in jih v čim krajšem času spremeniti v kupce. Skupaj s partnerjem smo se odločili, da bo večina rešitev temeljila na računalniškem oblaku. Endavini strokovnjaki so poskrbeli za vzpostavitev platforme HubSpot Marketing, Sales in Services, ki obvlada centraliziranost podatkov, ter dvostranske integracije z zalednimi sistemi (ERP, CMS) in orodji za prodajne in poprodajne aktivnosti. Prav tako smo postavili tehnološke temelje za nadaljnjo rast poslovanja, poskrbeli za avtomatizacijo procesov in izboljšanje produktivnosti.

Špela Rojnik, vodja razvoja poslovanja (Endava) poudarja, da so bili pri projektu ključni pot, kakovost, čas in personalizacija. Celotna rešitev je tako botrovala k optimizaciji procesov in odstranitvi starih tehnologij in ovir, prenovi IKT tehnologij, boljšemu pregledu nad podatki in izboljšanju analiz.

Rezultat

V Plastiki Skaza smo vpeljali en sistem oz. platformo, ki bo podpirala učinkovite trženjske, prodajne in storitvene procese in upošteva njihov način poslovanja. Tako smo optimizirali, izboljšali in pospešili procese ter zagotovili celovito rešitev, ki bo olajšala delo zaposlenih, izboljšala preglednost podatkov in prispevala k dodani vrednosti podjetja.

»Zaposlenim se je zmanjšalo število operativnih nalog. Naši strokovnjaki se lahko zdaj ukvarjajo s strateškimi nalogami, ne pa nadlogami posameznih sistemov in aplikacij, kot je bilo to v preteklosti,« pojasnjuje Bart Stegeman.

Skaza_Endava_2-minKlod Kolaro, direktor (Endava), Špela Rojnik, vodja razvoja poslovanja (Endava), Jelena Rašula, vodja digitalizacije procesov (Skaza), in Bart Stegeman, direktor (Skaza)

 

Rezultat celotnega dela in implemetacije rešitve je dobra in kakovostna uporabniška izkušnja, tako za zaposlene kot za stranke oz. kupce podjetja. V podjetju zatrjujejo, da so novi obeti in potencialne stranke višje kakovosti, tudi njihovo število se je že v kratkem času občutno povečalo. Analitika in poročanje pa vodstvu omogočata pametno odločanje na podlagi spremljanja kakovostnih podatkov o poslovanju in uspešnosti tržno-marketinških aktivnosti.

S to rešitvijo Plastika Skaza danes lahko ustvarja nove poslovne priložnosti, saj je tehnološko, procesno in izkustveno pred tekmeci na svojem področju.