Sodelovali smo pri nadgradnji sistema eUprava

Sodelovali smo pri nadgradnji sistema eUprava red_square green_square yellow_square green_dots
Posted by Comtrade on Nov 25, 2020 11:03:26 AM

Ministrstvo za javno upravo je objavilo sporočilo o nadgradnji sistema eUprava z možnostjo osebnega elektronskega vročanja, ki uporabnikom omogoča, da v sistem Moja eUprava odločitve organov prejmejo v e-obliki. Pri nadgradnji je sodelovalo tudi podjetje Comtrade Solutions, ki je v okviru nadgradnje razvilo nov povezovalni modul imenovan SiCEV.

SiCEV je informacijski sistem, ki omogoča varno izmenjavo dokumentov v elektronski obliki. Deluje kot centralna točka v sistemu med več informacijskimi sistemi pošiljateljev ter informacijskimi sistemi prejemnikov elektronskih pošiljk.

Namen rešitve je:

  • omogočanje e-poslovanja v javni upravi in z njenimi uporabniki,
  • zagotavljanje varne izmenjave e-pošiljk,
  • znižanje stroškov za izmenjavo e-pošiljk,
  • promocija in uporaba skupnih rešitev, ki prinašajo kakovostnejše in med seboj združljive storitve.

Osnovne funkcije:

  • elektronska oddaja, sprejem in prenos pošiljk,
  • vodenje postopkov vročanja po ZUP in drugih predpisih,
  • naslavljanje in preverjanje varnih predalov javne uprave,
  • integracija s sistemi znotraj javne uprave, ki opravljajo funkcijo vodenja varnih predalov,
  • nadzorni podsistem.

Pri sistemu je uporabljena tehnologija spletnih storitev – aplikativni strežnik JBoss in podatkovna zbirka Oracle. Razvijalcem informacijskih sistemov pošiljateljev in prejemnikov je na voljo WSDL z navodili, za varnost pa je poskrbljeno z uporabo digitalnih potrdil. Med razvojem so bili podprti preizkušeni standardi, ki se že vrsto let uporabljajo pri vročanju e-pošiljk v RS, sistem pa deluje skladno s slovensko zakonodajo.

Z nadgradnjo tega državnega informacijskega sistema je torej poenostavljeno vročanje dokumentov v upravnih zadevah, ki bi sicer po Zakonu o splošnem upravnem postopku zahtevali osebno vročanje. To pomeni, da bodo lahko državljani od tega trenutka naprej nekatere državne odločitve, kot so sklepi, določbe ipd., prejemali elektronsko in ne več po fizični pošti.

Na spletni strani Ministrstva za javno upravo navajajo, da bo SI-CeV pomembno razbremenil številne institucije, državljanom pa olajšal in skrajšal pot, ki jo porabijo za sprejem pošiljk oziroma dokumentov.

Mnenju se pridružuje Andrej Kotar, direktor poslovanja za javno upravo, Comtrade Solutions: »Projekt je bil kompleksen zaradi obsežne koordinacije velikega števila državnih organov in izvajalcev, a je bil uspešno zaključen. Verjamemo, da s tem prispevamo h ključnim rešitvam za lažje obvladovanje trenutne krizne situacije, saj rešitev olajša poslovanje državnim organom in državljanom ter prispeva k omejevanju stikov.«

E-uprava-e-vročanje
e-vročanje | Avtor: MJU