Izziv ni tehnologija ampak predvsem kadri

Izziv ni tehnologija ampak predvsem kadri red_square green_square yellow_square green_dots
Posted by Comtrade on Jun 21, 2019 7:32:00 AM

Finance, Junij 2019: Trenutno neravnotežje v znanjih in sposobnostih kadrov v podjetjih se utegne še povečati
unnamed

Tako so naši sogovorniki na okrogli mizi na letošnji NT-konferenci obravnavali kadrovske izzive pospešene digitalizacije poslovanja.


Digitalna preobrazba spreminja posel in podjetja. Tem postaja jasno, da novi časi zahtevajo večjo agilnost, zmage pa prinašajo predvsem kakovostni kadri. Kako do njih? Odgovore nam je dalo nekaj domačih podjetij.

Dejstvo je, da IT potrebuje veliko več ljudi. V sodobnem svetu informacijskih tehnologij obstajajo številna delovna mesta, a ni na voljo ustreznih kandidatov, ki bi jih zapolnili. Upravljanje talentov se spopada z resničnimi izzivi, danes na trgu vlada vojna za talente. Kako bodo podjetja privabila najboljše talente?

»V vlogi direktorja se popolnoma zavedam, da moje podjetje potrebuje najboljše možne ljudi, ki jih lahko dobi. Skupaj s kadrovniki si intenzivno prizadevamo, da bi jih privabili. Ugotovili smo, da (naj)višja plača še zdaleč ni edini motiv. Kandidatom moramo ponuditi najboljše izkušnje na delovnem mestu, zato pospešeno prenavljamo procese, s katerimi privabimo, razvijamo, motiviramo in obdržimo uspešne zaposlene,« je dejal Klod Kolaro, izvršni direktor v podjetju Comtrade SII.

»Preobrazbo kadrov in načina dela smo začeli postopoma. Najprej v obliki pilotnega projekta, kjer smo v podjetju oblikovali manjšo ekipo zaposlenih, ki deluje po vzoru startupov. Ta pristop postopoma širimo po organizaciji. Ugotovili smo, da ljudje lažje ustvarjajo, če imajo večjo svobodo pri delu,« je dodal Vladimir Arshinov, CIO v Slovenski industriji jekla (SIJ).

Umetna inteligenca je grožnja in priložnost hkrati
Trenutno neravnotežje v znanjih in sposobnostih kadrov v podjetjih se utegne še povečati. Na eni strani slišimo, da bosta avtomatizacija in umetna inteligenca prevzeli skoraj vsako delovno mesto, ki ga je mogoče avtomatizirati. Toda avtomatizacija je močno orodje, s katerim je treba ravnati previdno. Očitno je, da bo avtomatizacija odpravila potrebo po nekaterih delavcih in delovnih mestih, zdajšnjim pa znižala plače. V ZDA so objavili študijo, po kateri naj bi bilo mogoče zaradi tehnologije do leta 2050 avtomatizirati skoraj polovico delovnih mest.

»Ljudje za te posledice seveda krivijo sodobno tehnologijo in digitalizacijo. Vendar je treba povedati, da je digitalizacija ustvarila tudi veliko povpraševanje po kvalificiranih tehnoloških strokovnjakih, na primer strokovnjakih za strojno učenje, razvijalcih mobilnih rešitev, podatkovnih znanstvenikih, arhitektih, oblikovalcih, varnostnih strokovnjakih in drugih,« razlaga Kolaro.

Sveža študija podjetja Gartner pa napoveduje, da bo do leta 2022 kar tretjina tehnoloških delovnih mest zaradi pomanjkanja talentov ostala nezapolnjena. Kaj lahko podjetja storijo glede tega? »Agilnost je del naše kulture. Pripravljamo se na večje organizacijske spremembe, celotna organizacijska sestava se bo spremenila. Kot delodajalec se zavedamo, da želijo zaposleni delati zanimive stvari, talente pa novačimo že v srednjih šolah in na fakultetah, vsako leto podelimo več štipendij,« je iskanje in novačenje talentov opisalMartin Gornjec, vodja informatike v podjetju BSH Hišni aparati.

Pritiski v smeri večje agilnosti poslovanja
Agilna organizacija je nujna za preživetje podjetij v digitalni dobi. Spremeniti se bodo morali vsi zaposleni, vključno z vodstvom. »Digitalni voditelji morajo opustiti stare navade in se naučiti novih vedenj. Agilnost pomeni krepitev vloge zaposlenih, in ne zanašanje na staro hierarhično organizacijsko sestavo. Vodje morajo uresničevati digitalno strategijo, hkrati pa zagotoviti usklajenost in avtonomijo zaposlenih,« je dodal Kolaro.

Poleg opolnomočenja večfunkcijskih avtonomnih skupin morajo podjetja graditi tudi tako imenovano inovacijsko kulturo, ki ne kaznuje neuspeha (fail-fast), če ta podjetju pomaga, da se hitro nekaj nauči. Dopuščanje občasnih neuspehov bo nujno. Izvedba projekta ali razvoj izdelka bosta namreč potrebovala takojšnje povratne informacije strank in hitro upravljanje sprememb. Dolgoročno bodo v igri ostala le agilna podjetja, saj bodo s svojo prilagodljivostjo zmanjšala poslovna tveganja.

»Agilno podjetje zahteva prilagodljive zaposlene. Ti se morajo veliko izobraževati, prevzemati odgovornost, ne le čakati na šefa, da jim bo dodelil naloge. Podjetja čakajo trije glavni izzivi na področju kadrovanja: zamenjava generacij, vseživljenjsko učenje in umetna inteligenca – skupaj nas bodo porinili v novi svet,« je komentirala Alenka Kolar, CIO v Elektru Ljubljana. »Sprememb se moramo lotiti odločno, a z veliko potrpljenja, zavedamo se, da bo potrebno veliko učenja na vseh straneh,« je še dodala Kolarjeva.