Konferenca o pametnih skupnostih uspešno zaključena

Druga konferenca o pametnih skupnostih uspešno zaključena red_square green_square yellow_square green_dots
Posted by Comtrade on Jan 14, 2021 2:02:16 PM

Uspešno smo zaključili že drugo regionalno konferenco 2nd Southeast Europe Smart Society Conference, katere rdeča nit je bila tokrat celovit pristop k razvoju pametne družbe. Na konferenci smo govorili o ustvarjanju pogojev za digitalno gospodarstvo, umestitvi v evropske razvojne projekte in priložnostih za financiranje.

Glede na epidemiološke razmere je konferenca tokrat potekala na spletu in pritegnila okrog 170 udeležencev. Gostila je priznane mednarodne, regionalne in lokalne govorce, ki so predavali o poslovnih in tehnoloških vidikih razvoja pametnih skupnosti.

V pozdravnem nagovoru sta Andrej Kotar, predstavnik podjetja Endava in predsednik programskega sveta SRIP PMiS, ter Peter Geršak, državni sekretar na Ministrstvu za javno upravo, pozdravila udeležence ter predavatelje in spodbudila oz. izrazila podporo deležnikom za pospešitev razvoja pametnih mest.

Andrej Kotar predstavitev Peter Gersak predstavitev

V Evropskem delu programa, je Eddy Hartog, vodja področja za pametne skupnosti na Evropski komisiji predstavil razloge, zakaj Evropska komisija meni, da gibanje living-in.eu odraža namen konference in lahko prispeva k razvoju Jugovzhodne Evrope. Izpostavil je tudi priložnosti za financiranje mest in skupnosti v EU.

Mednarodni oz. regionalni pogled na pametne skupnosti so prispevali še Ulrich Ahle, izvršni direktor v podjetju Fiware, Yasunori Mochizuki, NEC Fellow iz Japonske, in Dragos Preda, državni sekretar za telekomunikacije na Ministrstvu za promet, infrastrukturo in komunikacije, ki je podal poglede Romunije, države partnerice konference.

Slovenski del programa je osvetlil aktivnosti Slovenije na področju pametnih skupnosti. Združljivost, harmonizacija, lokalne skupnosti, poenotenje in sodelovanje so bile ključne besede tega dela.

Jurij Dolžan iz Ministrstva za javno upravo in Gaber Terseglav, predstavnik Slovenske digitalne koalicije, sta predstavila konkretne dogovore in aktivnosti na področju povezljivosti podatkov in storitev, Tine Radinja, župan Škofje Loke in predsednik komisije za digitalno preobrazbo pri Slovenski digitalni koaliciji, pa je v zanimivi predstavitvi spregovoril o izzivih prehoda lokalnih skupnosti v pametno družbo. Da smo Slovenci, ko gre za pametne skupnosti, aktivni tudi na evropski ravni, sta potrdila Sabina Popit, višja svetovalka na Mestni občini Ljubljana, in Matjaž Pušnik, strokovni direktor na KPMG, ki sta predstavila projekt evropske pobude Intelligent Cities Challenge. Boris Koprivnikar, predstavnik Mestne občine Ljubljana, je v predstavitvi Z interoperabilnimi podatki postanejo mesta pametna poudaril pomembnost sodelovanja na vseh ravneh v smislu delitve skupnosti, infrastrukture, procesov in podatkov. Matej Kalan, digitalni strateg za Turizem Kranjska Gora, je dogajanje slovenskega dela zaključil s predstavitvijo dobre prakse na primeru Kranjske Gore in izpostavil digitalna prizadevanja lokalne skupnosti za preteklost in prihodnost.

Dogajanje se je zaključilo z okroglo mizo, ki jo je vodil in povezoval Martin Brynskov, predsednik Open & Agile Smart Cities, ki je na odru gostil številne predstavnike: Borisa Koprivnikarja, predstavnika Mestne občine Ljubljana, Tineta Radinjo, župana Škofje Loke, Katjo Mohar Bastar, direktorico Digitalnega inovacijskega stičišča Slovenije, Andreja Prevca, vodjo področja pametne infrastrukture pri Telekomu Slovenije, in Nasiho Pozder, poslanko v Parlamentarni skupščini Bosne in Hercegovine.

Round table

Glavno sporočilo konference je ideja o poenotenju oz. zmožnosti deležnikov, da pri razvoju pametnih skupnosti delujejo skupaj usklajeno in učinkovito ter dosegajo taktične, operativne in strateške cilje. Uspešna digitalna preobrazba pametnih mest in skupnosti namreč ni možna brez partnerskega sodelovanja na vseh ravneh – od države in lokalnih skupnosti do ponudnikov digitalnih rešitev ter storitev.

Z udeležbo smo kot zlati pokrovitelj tudi mi podprli prizadevanja deležnikov pri razvoju in ustvarjanju pametnih mest in skupnosti.