Comtrade na največjem stičišču tehnološke poslovne odličnosti

Comtrade na največjem stičišču tehnološke poslovne odličnosti red_square green_square yellow_square green_dots
Posted by Comtrade on Jun 5, 2019 4:42:00 PM

Comtrade je bil na NT konferenci, največjem stičišču tehnološke in poslovne odličnosti, v Portorožu zlati sponzor in eden glavnih ustvarjalcev vsebine poslovnega otvoritvenega predavanja, vertikal javnega sektorja, zdravstva in proizvodnje ter številnih tehničnih predavanj.

2-2

V okviru odmevnega osrednjega poslovnega otvoritvenega predavanja je potekala okrogla miza, katere moderator je bil Klod Kolaro, generalni direktor podjetja Comtrade System Integration International. Pogovor se je osredotočil na vprašanje: »Kako najti in zadržati najboljše zaposlene in zakaj je agilnost nujna za obstoj in rast podjetja?« Udeleženci okrogle mize so bili Alenka Kolar, informacijska direktorica, Elektro Ljubljana; Vladimir Arshinov, informacijski direktor, Slovenska industrija jekla; Martin Gornjec, BSH hišni aparati; Aleš Pestotnik, Microsoft.
3-2
Z leve proti desni: Vladimir Arshinov, SIJ; Alenka Kolar, Elektro Ljubljana; Martin Gorenjec, BSH hišni aparati; Aleš Pestotnik, Microsoft; Klod Kolaro, Comtrade

Danes se je v poslovnem svetu treba zavedati izzivov, ki jih prinaša digitalna transformacija. Ključni izzivi bodo na ravni celotne organizacije v smislu organizacijske strukture, ki jo bo treba spremeniti iz hierarhične v manj hierarhično, ter na kadrovskem področju v smislu zaposlovanja in zadržanja najboljših kadrov. Kadri, ki bodo lahko predvideli in prepoznali spremembe v okolju ter se hitro prilagodili, bodo predstavljali konkurenčno prednost, organizacije pa bodo morale zagotoviti ustrezen način razvoja za svoje zaposlene.

Ključno misel okrogle mize lahko povzamemo z naslednjimi besedami udeleženca debate, Martina Gornjeca iz podjetja BSH hišni aparati: »Hierarhija bo sicer ostala, saj določeni procesi brez nje ne delujejo, bo pa agilnost vsekakor zadevala našo prihodnost, čemur se bo morala prilagoditi celotna organizacijska struktura.«

Vertikala javni sektor

Comtrade je na vertikali javnega sektorja na primeru eDavkov predstavil zgodbo o izboljšanju uporabniške izkušnje in njen pomen. Skozi zanimivo in zabavno predstavitev sta Aleksandar Semeraj, direktor razvoja poslovanja, in Barbara Hiti, projektni vodja, razkrila skrivnosti dobrih praks za uporabniške izkušnje in izkušnje strank.

4-1

Po seriji zanimivih predavanj se je odvila debata med udeleženci okrogle mize Digitalizacija se dogaja. Kaj so naslednji koraki do prebojnih zmag? Vodila jo je Ula Kepežinskaite Duric iz Microsofta. Pogovor o napredku digitalne transformacije glede na zastavljene cilje, ki so si jih podjetja zadala lani, so razvili Igor Zorko, Gospodarska zbornica Slovenije; Klod Kolaro, Comtrade; dr. Polonca Blaznik, Ministrstvo za javno upravo; Jurij Dolžan, Ministrstvo za javno upravo in Aleš Pevc, Tehnološki park Ljubljana.


5

Vertikala zdravstvo – Programska oprema kot storitev za sodobna in učinkovita zdravstvena okolja

O tem, kako daleč sega moč tehnologije zdravstveno-informacijskega sistema, je v sklopu zdravstvene vertikale govoril Aleš Leskošek. Na primeru rešitve za primarno zdravstvo IRIS je predstavil, kaj zmore sistem danes in kakšna je njegova prihodnost.

5-1

Vertikala proizvodnje – Primer zagotavljanja novih virov prihodkov za Raycap ter izboljšanih storitev za končne kupce s pomočjo IOT

Na vertikali proizvodnje pa sta Milenko Alčin, vodja inovacij, Comtrade Digital Services, in Gorazd Vrabič, vodja področje Elektronike, Raycap, pokazala, kako smo dodali novo vrednost uveljavljenem izdelku, prenapetostni zaščiti podjetja Raycap. Z dodatnim elektronskim vezjem in povezavo na platformo za internet stvari podjetja Comtrade smo uporabnikom zagotovili sproten vpogled v stanje zaščite in s tem nižje operativne stroške, Raycapu pa nov vir prihodkov.

Ekskluzivno poslovno druženje

Poslovni dan NT konference smo zaključili s posebnim dogodkom, s katerim smo še posebej obeležili sodelovanje in partnerstvo z družbo Microsoft, saj smo nedavno podpisali pomembno partnersko pogodbo za prodajo licenc Microsoftove programske opreme tudi v Sloveniji in prejeli naziv Microsoft Licensing Solution Provider (LSP).

6-1

7-1