Comtrade generalni podpornik prve regionalne konference na temo pametnih skupnosti

Comtrade generalni podpornik prve regionalne konference na temo pametnih skupnosti red_square green_square yellow_square green_dots
Posted by Comtrade on Dec 24, 2019 9:38:00 AM

Comtrade je generalni podpornik prve regionalne konference na temo pametnih skupnosti v regiji Jugovzhodne Evrope, 1st Southeast Europe Smart Society Conference, ki je potekala 20. decembra v hotelu InterContinental v Ljubljani.

Konferenca je bila organizirana s ciljem vzpodbuditi čim širše sodelovanje pri uvajanju konceptov in rešitev za prihodnost pametnih skupnosti ter predstavlja začetni korak za nujen dialog med deležniki v gospodarstvu.

Dogodek je vodil in povezoval Jaka Repanšek, vodja Strateške skupine za regulativo pri Slovenski digitalni koaliciji.  

SEESSC-conference-Jaka-RepansekProgram so ustvarjali slovenski in tuji govorci, med njimi tudi Andrej Kotar, Comtrade, Skupina za pametna mesta in skupnosti pri Slovenski digitalni koaliciji.

Predstavil je možnosti strateškega partnerskega povezovanja in poudaril, da je to ključno za razvoj pametnih mest: »Trenutno ni širokega partnerskega povezovanja, ki bi si ga želeli in v katerega bi bili vključeni vsi ključni deležniki – od vlade in podjetij do raziskovalnih institucij ter lokalnih skupnosti.« Hkrati je poudaril, da je konferenca prvi korak k temu širšemu povezovanju, in pozval k podpisu Slovenske nacionalne deklaracije za pospešitev digitalne preobrazbe mest, vasi in skupnosti v trajnostno usmerjeno pametno družbo.

SEESSC-conference-Andrej-KotarKonferenca se je med drugim osredotočala tudi na predstavitev programa Evropske komisije za Digitalno Evropo, pregled evropskih finančnih mehanizmov, namenjenih področju pametnih mest in skupnosti, in predstavitev razvojnih načrtov Republike Slovenije na področju pametnih mest in skupnosti.

V okviru predstavitev dobrih regionalnih praks so predstavniki MO Ljubljana, MO Novo mesto, MO Maribor, občine Idrija in občine Sarajevo, Bosna in Hercegovina, predstavili različne poglede ter izzive pri vpeljavi koncepta pametnih skupnosti v prakso.

SEESSC-conference-Gregor-Macedoni

SEESSC-conference-Franc-Bogovic

Eden izmed ključnih delov konference pa je bila predstavitev evropske in slovenske deklaracije ter aktivnosti za pospešitev razvoja. Z namenom pospešenega reševanja izzivov pri uvajanju rešitev pametnih mest in skupnosti smo na konferenci vzpodbudili povezovanje s podpisom Slovenske nacionalne deklaracije za pospešitev digitalne preobrazbe mest, vasi in skupnosti v trajnostno usmerjeno pametno družbo ter s podpisom Evropske deklaracije JOIN, BOOST, SUSTAIN.

Slednjo je na samem začetku konference prvi slavnostno podpisal podžupan mestne občine Ljubljana, Dejan Crnek.

SEESSC-conference-Dejan-CrnekVodilni predstavniki slovenskih in regionalnih lokalnih skupnosti, občinske in regionalne razvojne agencije, vsi partnerji pri razvoju pametnih mest in skupnosti ter številni ostali udeleženci dogodka so s svojo udeležbo in podpisom deklaracije potrdili, da se zavedajo pomembnosti strateškega sodelovanja pri ustvarjanju pametnih skupnosti in tako omogočili identifikacijo sinergij v regiji.

SEESSC-conference-group-photo

Dogodek se je zaključil z razpravo na okrogli mizi z naslovom Each country is now “translating” principles and technical specs into guidance for local authorities and companies – challenges and possible solutions. Moderator Dalibor Baškovč je k debati spodbujal naslednje sogovornike: Andreja Kranjčevića, Telekom Slovenije; Simono Kneževič, Digital Innovation Hub; Mihaela Krišlja, Ministrstvo za javno upravo; Tonija Richarda Crisollija, Friedrich Naumann Foundation for Freedom in Davorja Meersmana, OASC.

SEESSC-conference-round-table