»Agilnost je drugačna, saj išče zanesljivost in dinamičnost hkrati« Klod Kolaro, CSII

»Agilnost je drugačna, saj išče zanesljivost in dinamičnost hkrati« Klod Kolaro, podpredsednik in generalni direktor podjetja CSII red_square green_square yellow_square green_dots
Posted by Comtrade on Sep 20, 2019 12:50:00 PM

Hiter razvoj tehnologije zahteva vedno večje prilagajanje in spremembe znotraj podjetij. Agilnost zato postaja poslovni model prihodnosti in ključ do uspešne digitalizacije. O tem, kako tehnologija zahteva preobrazbo in s tem večjo agilnost poslovanja, smo govorili na letošnji CIO konferenci, ki je potekala prejšnji petek, 13. septembra, v Kongresnem centru na Brdu pri Kranju.

Dogodka se je udeležilo več kot 200 informacijskih (CIO), tehnoloških (CTO) in izvršnih (CEO) direktorjev ter ostalih odločevalcev v podjetjih.1Program je postregel s pestrim dogajanjem in izkušenimi predavatelji, ki so z udeleženci delili svoje poglede na temo spremenjene vloge informacijskih tehnologij in poslovne agilnosti.

Klod Kolaro, podpredsednik in generalni direktor podjetja Comtrade System Integration International, je ob odprtju konferenčnega dela s predavanjem Adaptive leadership opredelil poslovno agilnost in predstavil predloge za sodoben in prilagodljiv način vodenja.

Poudaril je, da je agilnost v poslovanju nasprotje hierarhičnega, za katerega sta značilna statičnost in zanesljivost ter kjer prevladuje vodenje od zgoraj navzdol (top-down). Zaposleni imajo v takih organizacijah posledično omejen dostop do informacij in slabše možnosti za svoje delo. Agilnost je drugačna, saj išče zanesljivost in dinamičnost hkrati. Namesto fizične ločenosti vodstva in zaposlenih, agilni pristop posameznike, ki prispevajo k dodani vrednosti projekta, združuje v ekipe skupaj z vodjami. Ti se jim pridružijo, jim zagotavljajo informacije in razdeljujejo prednostne naloge.

Nadalje je opisal tipe vodenja, ki se jim moramo izogniti, da bi bili lahko agilni, ter opisal vodjo, ki bi za dobro vodenje moral graditi na svojih sposobnostih in postati:

Vizionar – ima vizijo in pozna namen podjetja, zato ve, kje bo v prihodnosti, in se zaveda, zakaj obstaja. V to verjame in zgodbo podaja zaposlenim

Transformator – je odprtega duha, zaveda se poslovnih priložnosti in jih sprejme ter se z njimi sooči.

Inštruktor – uči se na izkušnjah (learn by experiment) in s tem zaposlene opolnomoči, da se tega priučijo tudi sami.

Demokratičen – zna vplivati na zaposlene in jih izzvati, da delijo svoje ideje in v njih verjamejo.2-1K spremembam, ki so danes stalnica, je treba pristopati celovito. Tega se zaveda Pawel Bialka, izvršni partner podjetja Gartner na Poljskem, ki je predstavil kako lahko podjetja ustvarijo in vpeljejo nov poslovni model informacijskih tehnologij. »Potreben je celovit pristop k spremembi načina delovanja informacijskih tehnologij,« poudarja Bialka.

Celostna sprememba pristopa pa v praksi ni vedno najlažja. Kljub vsemu se podjetja še vedno soočajo z določenimi preprekami, ki jih zaustavijo na poti do agilnosti. Te je med drugim predstavil Martin Švik, CTO za srednjo in vzhodno Evropo v podjetju IBM. Izpostavil je slabo vključenost zaposlenih, birokracijo in nizko stopnjo zaupanja.3-1Za uspešno transformacijo, moramo v praksi torej najprej razumeti, kaj nas na poti do nje zaustavlja, oziroma vedeti, kaj moramo spremeniti. Šele nato lahko celostno pristopimo k izzivu. »Preobrazba ni nekaj, kar bi nekdo lahko naredil za podjetje ali podjetju. Je nova podoba podjetja in zahteva vključevanje vodstva.« Miha Kralj, direktor oblačne arhitekture v podjetju Accenture, ki je s to mislijo zaključil konferenčni del predavanja.

Dogajanje sta s svojima strokovnima pogledoma na digitalno transformacijo popestrila še dr. Uroš Klančar, vodja digitalne transformacije v globalnem razvoju Sandoza, in Pavel Škerlj, direktor informatike v podjetju Petrol, d.d. Za tem so bili predstavljeni tudi izsledki raziskave, ki jo smo jo izvedli skupaj z organizatorjem dogodka Housing Co., d.o.o. Ključne ugotovitve raziskave z naslovom Razvoj digitalne transformacije v slovenskih podjetjih je predstavil mag. Tomaž Poznič in so služili za uvod v okroglo mizo, s katero so dogodek zaključili Miha Kralj, dr. Uroš Klančar, Klod Kolaro, Pawel Bialka in Mihael Krišelj.4Vsako leto na dogodku poteka tudi podelitev nagrad. Prestižno nagrado CIO leta, ki jo za svoje delo običajno prejme vodja IT ali direktor informatike, je prejel g. Edmond Pajk, direktor sektorja za informacijsko tehnologijo pri Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.

Nagrado za Digitalno preobrazbo leta 2019 je prejela bolnišnica Topolšica za uspešno in popolno preobrazbo v digitalno podjetje. Njihove misli ob prejemu nagrade so bile naslednje:

»Uspešna uvedba informacijske rešitve za zagotavljanje pravne veljavnosti zdravstvene dokumentacije v digitalni obliki je le odskočna deska za nadaljnji potek začrtane digitalne preobrazbe procesov v bolnišnici,« je pojasnil Marko Oberstar, odgovoren za informatiko v Bolnišnici Topolšica. »Nagrada nam pomeni predvsem potrditev, da smo na pravi poti, ki jo moramo nadgraditi in se še bolj približati bolniku,« Jurij Šorli, direktor Bolnišnice Topolšica.

Prejemnikom iskreno čestitamo!