NAŠE STORITVE

Obvladovanje poslovnih tehnologij je naša vrlina. Nudimo štiri skupine IT-rešitev, ki jih lahko popolnoma prilagodimo vašemu poslovanju in viziji.

PREOBRAZBA PODATKOVNEGA CENTRA (IaaS, PaaS)

UPRAVLJANJE POSLOVNIH VSEBIN

KLJUČNI POSLOVNI SISTEMI (ERP, CRM, HRM)

PREOBLIKOVANJE PODATKOV V INFORMACIJE IN ZNANJE

PRENOS PREOBRAZBE ALI POSLOVNIH PROCESOV NA ZUNANJE IZVAJALCE

PANOŽNA ZNANJA (javni sektor, zdravstvo, telekomunikacije, bančništvo, zahtevna poslovna okolja)

MOBILNOST KOT STORITEV (MaaS)

INTERNET STVARI IN NAPOVEDNA ANALITIKA

POSLOVNE REŠITVE PO MERI

SKRB ZA STRANKE (samopostrežni portali)

Naš ugled izvira iz rezultatov, dokaz za to so uspehi na področju povezovanja dolgoročnih naložb – tradicionalnih poslovnih rešitev, ki se uporabljajo v posameznih panogah – z najnovejšimi tehnologijami in rešitvami.

Znani smo po tem, da naše rešitve delujejo brezhibno, uvedemo pa jih na način, ki kar najmanj zmoti za poslovanje kritične delovne tokove.