Kakšne posledice prinaša koronavirus v panogi IT?

POSTED: 01.04.2020.

Direktorji IT-podjetij so odgovarjali na vprašanja novinarjev časnika Finance, na kakšen način bo trenutna epidemija vplivala na panogo IKT.

Se bodo naložbe na področju informacijskih tehnologij povečale ali upadle?
Prinašajo trenutne razmere naložbe, ki se jim nikakor ne bi smeli odpovedati?

Pri odgovorih na zastavljena vprašanja je pri direktorjih zaznati razdvojenost. Priča smo različnim mnenjem, od optimističnih napovedi do previdnejših, še posebej v primeru dolgotrajnejše krize, saj bo prišlo do pomanjkanja denarja za naložbe v informacijske tehnologije.

»Negotovost bo kratkoročno negativno vplivala tudi na panogo IKT. Kriza je globalna, zato ni alternativnih trgov, na katere bi podjetja lahko preusmerila svoje dejavnosti. Pomembno je, da država kot eden največjih delodajalcev v panogi v Sloveniji nadaljuje začete projekte in se še bolj naslanja na tehnologijo za učinkovito upravljanje v kriznih časih.

Od tega, kako hitro bomo premagali krizne razmere, je odvisno, ali bo prišlo samo do upočasnitve rasti ali v najslabšem primeru do svetovne recesije. Če bosta zaupanje potrošnikov in poraba konec drugega četrtletja začela spet rasti, negativnega vpliva na informacijske tehnologije ne bi občutili. V nasprotnem primeru bo IKT delil usodo preostalega gospodarstva in bo recesija zagotovo vplivala na zmanjšanje naložb v IT.« Klod Kolaro, generalni direktor Comtrade Solutions.

 

»Po mojem mnenju bo po tej krizi IKT pridobil tudi v podjetjih, kjer do zdaj ni imel pomembnejše vloge. Kratkoročno lahko pride do zamika nekaterih naložb in izvajanja že dogovorjenih poslov, čeprav upam, da bodo podjetja videla priložnost v digitalizaciji in naložbe hitro pospešila.

Kriza je lahko dolgoročno priložnost za vsa IKT-podjetja, predvsem pa za naprednejša, ki razvijajo in uvajajo informacijske rešitve za digitalizacijo poslovnih in proizvodnih procesov. Je pa to tudi dober čas za solidarnost, izmenjavo izkušenj in sodelovanje med podjetji, ki so tudi konkurenti. Vesel sem, da je IKT-panoga tu dober zgled.

Trenutne razmere so nas prisilile ne samo v razmislek o okolju, v katerem živimo in delamo, temveč tudi v spremembe navad. V organizacijah te spremembe vodijo v hitro digitalno preobrazbo načina dela in vodenja. Kar bo dolgoročno prineslo koristi tako za panogo IKT kot za podjetja iz drugih panog, ki bodo v tem videla priložnost za nove poslovne modele in povečevanje konkurenčnosti.« Nenad Šutanovec, direktor Združenja za informatiko in telekomunikacije pri GZS.

 

»V tem trenutku v panogi IKT delo še poteka precej nemoteno, lahko pa se kaj hitro zgodi preobrat, če bomo vsi začeli zmanjševati vlaganja v razvoj in ustavljati projekte. Dolgoročni učinki bodo pozitivni v smislu, da se bodo podjetja bolj zavedala pomembnosti svoje IKT-infrastrukture ter da bodo digitalizirala svoje ključne poslovne procese s ciljem neprekinjenega poslovanja. Trenutna situacija je denimo že odprla tudi nove projekte, predvsem v podjetjih, ki upravljajo kritično infrastrukturo, ker se je pokazala pomembnost neprekinjenega in zanesljivega delovanja.« Renato Pulko, direktor podjetja Sfera IT.

 

Več si lahko preberete v časniku Finance.