POSLOVNA PREOBRAZBA

Pri vzpostavljanju delovnega okolja, ki se lahko takoj odzove na dogodke, potrebujete enoten pogled na vse ustrezne podatke in možnost povezovanja informacijskih rešitev tako znotraj kot tudi med podjetji. Čakajo vas naslednje morebitne naloge:

img

Z namenom ustvarjanja prihrankov časa in/ali denarja vas čaka posodobitev ali nadgradnja infrastrukture, PREOBRAZBA PODATKOVNEGA CENTRA, vpeljava rešitev V OBLAKU in morebiti celo prenos izvajanja nekaterih poslovnih procesov k ZUNANJEMU IZVAJALCU.

Vaš cilj je vse podatke, ki jih podjetje premore, spremeniti v KORISTNE POSLOVNE INFORMACIJE in jih bolje izkoristiti. Pri tem vam lahko pomaga namenska rešitev za UPRAVLJANJE VSEBIN v poslovnih okoljih. Slednjo velja povezati z vsemi obstoječimi in za poslovanje ključnimi sistemi, kot so poslovno-informacijski sistem, kadrovski sistem in sistemi za upravljanje uspešnosti ali odnosov s strankami. Šele takrat boste informacije, dostavljene preko rešitve za POSLOVNO OBVEŠČANJE, lahko pravilno razumeli ter ustrezno ukrepali.

PREOBRAZBA PODATKOVNEGA
CENTRA
(Iaas, Paas)

UPRAVLJANJE
POSLOVNIH
VSEBIN

KLJUČNI
POSLOVNI
SISTEMI
(ERP, CRM, HRM)

PREOBLIKOVANJE
PODATKOV V
INFORMACIJE IN
ZNANJE

PRENOS
PREOBRAZBE
ALI POSLOVNIH
PROCESOV NA
ZUNANJE
IZVAJALCE

PRENOVA POSLOVNEGA MODELA

Vsako podjetje se prej ali slej znajde na točki, ko se zave, da mora ponovno izumiti svoj poslovni model, če naj ostane konkurenčno. Prenove poslovanja se lahko lotite na več ravneh. Svoje poslovanje lahko prenesete v OBLAK - delno ali v celoti - in novi vlogi primerno prilagodite delovanje obstoječih podatkovnih centrov. Pri tem sami izberete, katere dele poslovanja boste zagotavljali v obliki storitev in kateri deli vašega ekosistema bodo postali storitve (SaaS/IaaS/PaaS).

Za nove vire prihodkov lahko poskrbijo sodobne tehnološke rešitve, ki jih morebiti še nimate vpeljanih, npr. rešitve za mobilnost kot storitev (MaaS), internet stvari in/ali napovedna analitika.

Comtrade ima ogromno PANOŽNEGA ZNANJA, zato najnovejše tehnologije in rešitve prilagodimo trendom in dejanskim okoliščinam, v katerih posluje vaše podjetje. Smo specializirani za naslednja področja: JAVNI SEKTOR, TELEKOMUNIKACIJE, ZDRAVSTVO, FINANČNE TEHNOLOGIJE, LOGISTIKA ter TURIZEM.

PANOŽNA ZNANJA
(javni sektor, zdravstvo, telekomunikacije, bančništvo, zahtevna poslovna okolja)

MOBILNOST KOT STORITEV (MaaS)

INTERNET STVARI IN NAPOVEDNA ANALITIKA

POSLOVNE REŠITVE PO MERI

PRISTNI ODNOSI S STRANKAMI

Vsako podjetje si želi kar najbolje razumeti svoje stranke.

Mi vam to željo pomagamo uresničiti. Pomagamo vam razviti profile tipičnih predstavnikov vaših ciljnih skupin strank, jih poiskati in z njimi vzpostaviti odnos preko družbenih omrežij. V ciljni večkanalni komunikaciji lahko uporabljate tudi napovedno analitiko in natančneje spremljate svoje stranke. S strateškim združevanjem in uporabo podatkov o strankah, lahko le-tem bistveno natančneje prilagodite ponudbo, sočasno komunicirate preko različnih kanalov in celo omogočite samopostrežne storitve.

Skrb za stranke (samopostrežni portali)

Komunikacijski kanali (klepetalni roboti)

Programi zvestobe