Comtrade generalni podpornik prve regionalne konference na temo pametnih skupnosti

POSTED: 24.12.2019.

Comtrade je generalni podpornik prve regionalne konference na temo pametnih skupnosti v regiji Jugovzhodne Evrope, 1st Southeast Europe Smart Society Conference, ki je potekala 20. decembra v hotelu InterContinental v Ljubljani.

Konferenca je bila organizirana s ciljem vzpodbuditi čim širše sodelovanje pri uvajanju konceptov in rešitev za prihodnost pametnih skupnosti ter predstavlja začetni korak za nujen dialog med deležniki v gospodarstvu.

Dogodek je vodil in povezoval Jaka Repanšek, vodja Strateške skupine za regulativo pri Slovenski digitalni koaliciji.  

 

Program so ustvarjali slovenski in tuji govorci, med njimi tudi Andrej Kotar, Comtrade, Skupina za pametna mesta in skupnosti pri Slovenski digitalni koaliciji.

Predstavil je možnosti strateškega partnerskega povezovanja in poudaril, da je to ključno za razvoj pametnih mest: »Trenutno ni širokega partnerskega povezovanja, ki bi si ga želeli in v katerega bi bili vključeni vsi ključni deležniki – od vlade in podjetij do raziskovalnih institucij ter lokalnih skupnosti.« Hkrati je poudaril, da je konferenca prvi korak k temu širšemu povezovanju, in pozval k podpisu Slovenske nacionalne deklaracije za pospešitev digitalne preobrazbe mest, vasi in skupnosti v trajnostno usmerjeno pametno družbo.

Andrej Kotar je predstavil možnosti strateškega partnerskega povezovanja na področju pametnih skupnosti.

 

Konferenca se je med drugim osredotočala tudi na predstavitev programa Evropske komisije za Digitalno Evropo, pregled evropskih finančnih mehanizmov, namenjenih področju pametnih mest in skupnosti, in predstavitev razvojnih načrtov Republike Slovenije na področju pametnih mest in skupnosti.

V okviru predstavitev dobrih regionalnih praks so predstavniki MO Ljubljana, MO Novo mesto, MO Maribor, občine Idrija in občine Sarajevo, Bosna in Hercegovina, predstavili različne poglede ter izzive pri vpeljavi koncepta pametnih skupnosti v prakso.

Dogodka so se udeležili nekateri župani občin, med njimi tudi Gregor Macedoni, predstavnik mestne občine Novo mesto.

 

Konferenca je gostila domače in tuje predstavnike gospodarstva ter države, med drugim tudi Franca Bogoviča, poslanca v evropskem parlamentu.

 

Eden izmed ključnih delov konference pa je bila predstavitev evropske in slovenske deklaracije ter aktivnosti za pospešitev razvoja. Z namenom pospešenega reševanja izzivov pri uvajanju rešitev pametnih mest in skupnosti smo na konferenci vzpodbudili povezovanje s podpisom Slovenske nacionalne deklaracije za pospešitev digitalne preobrazbe mest, vasi in skupnosti v trajnostno usmerjeno pametno družbo ter s podpisom Evropske deklaracije JOIN, BOOST, SUSTAIN.

Slednjo je na samem začetku konference prvi slavnostno podpisal podžupan mestne občine Ljubljana, Dejan Crnek.

Podžupan Dejan Crnek, MO Ljubljana ob podpisu evropske deklaracije JOIN, BOOST, SUSTAIN.

 

Vodilni predstavniki slovenskih in regionalnih lokalnih skupnosti, občinske in regionalne razvojne agencije, vsi partnerji pri razvoju pametnih mest in skupnosti ter številni ostali udeleženci dogodka so s svojo udeležbo in podpisom deklaracije potrdili, da se zavedajo pomembnosti strateškega sodelovanja pri ustvarjanju pametnih skupnosti in tako omogočili identifikacijo sinergij v regiji.

 

Dogodek se je zaključil z razpravo na okrogli mizi z naslovom Each country is now “translating” principles and technical specs into guidance for local authorities and companies – challenges and possible solutions. Moderator Dalibor Baškovč je k debati spodbujal naslednje sogovornike: Andreja Kranjčevića, Telekom Slovenije; Simono Kneževič, Digital Innovation Hub; Mihaela Krišlja, Ministrstvo za javno upravo; Tonija Richarda Crisollija, Friedrich Naumann Foundation for Freedom in Davorja Meersmana, OASC.

Okrogla miza z moderatorjem Daliborjem Baškovčem na temo Each country is now “translating” principles and technical specs into guidance for local authorities and companies – challenges and possible solutions.